Home » Blogg » Vuxna med barnasinnet kvar designar bra lekplatsutrustning

Vuxna med barnasinnet kvar designar bra lekplatsutrustning

För att designa en lekplats är det viktigt att komma ihåg hur det är att leka men också ha den vuxnes perspektiv så att det blir en säker lekplatsutrustning.

Lekplatser är vattenhål för barn och ger dem möjlighet att utvecklas både fysiskt och mentalt. Att hoppa, klättra, gräva och gunga utvecklar balanssinne, smidighet och koordination. I många fall blir det också en plats att lära sig relatera och samspela med andra barn.

Svenska lekplatser i offentlig miljö är dessutom mycket säkra och de regleras av tydlig lagstiftning och direktiv på EU-nivå. Det ska inte gå att skada sig när man klättrar, gungar eller hoppar och det får inte finnas vassa kanter eller föremål som innebär en klämrisk. Lekplatser behöver därför besiktigas och underhållas regelbundet av kunnig personal.

Det är viktigt att anlita en kunnig entreprenör när du behöver lekplatsutrustning

En lekplats måste naturligtvis vara säker, men den måste också vara spännande, utmanande och inbjudande. För den som designar säker lekplatsutrustning spelar därför den egna lekfullheten en stor roll. Blir utmaningarna för slätstrukna tröttnar barnen och de får inte den möjlighet till utveckling som är lekens goda konsekvens.

Står du i begrepp att anlägga en lekplats i din bostadsrättsförening, gårds- eller vägförening är det en fördel för dig att ta ett etablerat företag till hjälp. Du får inte bara hjälp med design och montering utan kan också få tillgång till kunniga hantverkare och tekniker som besiktigar och underhåller lekplatsen. Trygga, säkra lekplatser blir till glädje både för barn och för vuxna.