Home » Blogg » Vägledning och hjälp vid vårdnadstvister

Vägledning och hjälp vid vårdnadstvister

Vårdnadstvister och separationer är inte enkla. Barnen kan ofta inte uttrycka sin vilja och de vuxna som är inblandade har mycket emotionellt bagage. Juristen får vara en opartisk tolk.

Separationer kan vara enkla och självklara. Föräldrar skiljer sig av olika skäl och många kan finna nya men bra former av samarbete runt gemensamma barn. Alla har inte samma förutsättningar dock.

En ganska stor andel föräldrar som separerat har problem med samarbetet. Ibland ändrar tiden på den saken. Andra gånger verkar tiden snarare försämra situationen. Sker ingen positiv förändring kan det så småningom bli läge för att ansöka om ensam vårdnad.

Ensam vårdnad betyder inte att den andra föräldern kommer att sakna umgängesrätt med barnen. Däremot innebär det att en förälder fattar de viktiga besluten angående barnen. Skolgång, fritid, umgänge.

En process sätts igång

En vårdnadstvist kan börja med en kontakt med en jurist. Tillsammans går man igenom vad som har lett fram till beslutet och juristen kommer att gå igenom hur en typisk process kan te sig. Vill man sedan gå vidare lämnar man in en stämningsansökan till tingsrätten.

Parallellt med den juridiska processen kommer socialnämnden att starta en vårdnadsutredning. Den ska hjälpa till med att klargöra de faktiska omständigheterna och ge vägledning vid beslutet/domen.

En vårdnadstvist kan vara en påfrestande process och den kan dra ut på tiden. En jurist som har kompetens för allt det formella är en nödvändighet. Det underlättar att ekonomisk hjälp finns att få och att du aldrig kan bli tvungen att betala motpartens kostnader oavsett utslag. Läs mer om vårdnadstvister på denna hemsida: crescendolaw.se