Home » Blogg » Undvik olyckor med fallskyddsutbildning

Undvik olyckor med fallskyddsutbildning

Arbetar du på högre höjder eller kommer du att göra det? Alla som arbetar på höjd högre än två meter rekommenderas fallskyddsutbildning. Det hjälper fler än dig och innefattar räddning.

Konsekvenserna av att inte vidta rätt åtgärder då man ska arbeta på högre höjd är för allvarliga för att du ska behöva chansa. Varje år skadas och dödas personer som arbetat med arbete på hög höjd. För personerna ifråga är det för sent, men för andra är det ännu tid att lära.

Det är lätt att glömma av sig även för den som har erfarenheten och vanan. När man väl lärt sig att hantera den eventuella svindeln är det lätt att tänka att man går på marken eller ett golv. Så är ju tyvärr inte fallet, utan fallet kan vara nära. Att förebygga kräver kunskaper.

Fallskyddsutbildning ger trygghet

En fallskyddsutbildning lär ut regler och tekniker som alla som jobbar på hög höjd har nytta av. Det finns gott om fallskyddsutrustning på de flesta arbetsplatser, men om de inte används, och används korrekt, är de verkningslösa. Rätt teknik och kunskaper kan rädda liv. Ett kurstillfälle innefattar också praktiska övningar med utrustning.

Riskbedömning är en viktig del av utbildningen. Att få den sortens kompetens kan bara det förhindra många tillbud som kunnat bli farliga. En kurs av detta slag har även delar som ska utföras på valfri dator, fallskyddsutbildning online innehåller en teoretisk del som du fyller i och skickar in via webben. Anmäl dig till en kurs och få tryggare arbetsmiljö.