Home » Blogg » Professionell skyddsrumsbesiktning för säkrare skyddsrum

Professionell skyddsrumsbesiktning för säkrare skyddsrum

Regelbunden skyddsrumsbesiktning krävs för att säkerställa att rummen är funktionsdugliga vid skarpt läge och att de kan användas under en längre tid.

Fullgoda skyddsrum är A och O när skarpt läge uppstår. Med skarpt läge menas inte bara krig, utan även andra katastrofer som kan inträffa. Det kan vara en naturkatastrof eller annan olycka som påverkar bostadsområdet. För att man ska kunna lita på att dessa skyddsrum uppfyller de krav som det är tänkt att de ska klara, är det viktigt att man genomför regelbunden skyddsrumsbesiktning.

En bostadsrättsförening har exempelvis skyddsrum för sina bostadsrättsägare. När det blir skarpt läge kan de boende vistas i dessa under en rätt så lång tid om det skulle krävas. För att detta ska fungera som det ska, är det viktigt att exempelvis ventilationen till skyddsrummen är optimal och att det inte kan uppstå risk för brand.

Skyddsrumsbesiktning bör utföras av en person med erfarenhet

Vem som helst ska inte göra en skyddsrumsbesiktning då det är lätt att missa detaljer som kan vara avgörande för om skyddsrummen är funktionella eller ej. Man rekommenderar inte att lekmän utför besiktningen då det alltså finns stor risk att man missar allvarliga fel. En erfaren besiktningsman vet vad man ska leta efter för att kunna åtgärda brister i skyddsrummet.

Om ni i er bostadsrättsförening vet med er att det var ett tag sedan ni utförde en skyddsrumsbesiktning – ta gärna kontakt med en godkänd firma så att ni kan boka en besiktning inom den närmaste tiden. Man vill ju helst slippa använda skyddsrummet men om behovet uppstår vill man att utrymmet ska vara godkänt.

Läs mer om skyddsrumsbesiktning på denna sida: https://www.skyddsrumsbesiktning.nu/