Home » Blogg » Flyttfirma med olika tjänster

Flyttfirma med olika tjänster

När du anlitar en flyttfirma så är det bra att veta att det kan finnas olika tjänster som du kan få ta del av som tunga lyft, flyttstädning eller magasinering.

Det kan vara lätt att tro att en flyttfirma endast flyttar något från en punkt till en annan. Som från en bostad till en annan bostad eller från en lokal till en annan. Men inom området finns det flera olika tjänster som en flyttfirma kan välja att erbjuda sina kunder. Och som ibland kan användas enbart, istället för tillsammans med en mer traditionell flytt.

Så är det exempelvis när det handlar om tunga lyft som går att boka som en separat tjänst eller tillsammans med en vanlig flytt. Men det kan även handla om andra tjänster som du kan behöva. Som att få något magasinerat under en period eller att få hjälp med flyttstädning. Tjänster som inte bara kan erbjudas av städfirmor.

Professionell flyttfirma

Av alla olika tjänster som en flyttfirma kan erbjuda är tunga lyft den extratjänst som är vanligast. Det är en tjänst som kan vara svår att vara utan då det ofta finns något vid en flytt som kan falla under rubriken tunga lyft. Som ett piano eller ett kassaskåp. Men det kan även vara mycket tunga möbler av något slag som behöver annan hantering.

En professionell flyttfirma har därför beredskap för tunga lyft med hjälp av speciell utrustning och personal som är utbildade inom området. Det är viktigt med dessa förberedelser då tunga lyft annars kan vara omöjliga att utföra. Eller så kan de innebära risker för personskador eller skador på egendom.

Flyttfirma som gör tunga lyft

Inom området tunga lyft faller allt som inte enkelt går att flytta med handkraft utan där det behövs mer utrustning. Men det kan även vara så att det är så pass tunga lyft att till och med en flyttfirma behöver extra hjälp. Då kan det handla om någon typ av lyftanordning som kan vara maskindriven.

Det finns även företag som specifikt arbetar med tunga lyft. I de fallen handlar det ofta om mycket stora delar som ska lyftas under en nybyggnation till exempel, där det inte går att komma in med en kranbil eller mobilkran av något slag. Och det finns även tillfällen när en flyttfirma får hjälp av en extern samarbetspartner för att lösa uppdrag.